Domů, pane Berka domů - HOMEJouda

 

Konspirativní schůzka u Tří Prasat - příprava na volby 2006 1.fáze

Blbá nálada Překvapení    Není chvilka klidu Podivné choutky

Kam dál ?

zpět na začátek,       nebo další téma

Zápis z jednání buňky PRAHA a okolí.

 

Po hymnách všech zúčastněných městských částí, obcí, Internacionále a posměšné odrhovačce Jede jede mašinka...  se předsednictvo uchopilo pracovních pomůcek tak hbitě, že i servírka začala tušit neobvykle činorodou grupu.

 Okamžitě byl schválen první a jediný bod pracovního jednání. Plzeň 12.

Při té následovala diskuze, která vyjadřovala jednomyslnou vůli účastníků zhostit se svého úkolu co nejlépe a v rekordním čase.

Návrh usnesení byl také celkem jednoznačný, vzhledem k pracovnímu obsahu schůze se rázně chopil své funkce předseda mandátové komise pan Účtující.

Následoval součet všech mandátů .Bylo konstatováno, že schůze je ještě , ale jen tak tak,usnášení schopná,ale když bude nejhůře, tak hned vedle je bankomat..

Bez většího odporu bylo schváleno následující usnesení:

  • buňka bere na vědomí, že podzimní termín celoročníkového srazu je definitivně v prdeli;

  • ukládá všem spolužákům, aby se ve zdraví dostavili na náhradní termín,  některým spolužákům to zdraví ze srdce přeje;

  • předkládá k široké diskuzi s jednoznačným závěrem návrh reorganizace společných kontaktů .

1x ročně společenský sraz ve společenské místnosti ve společenském oděvu, kde si každý bude mít možnost objednat svojí dietu.

Termín ani zima ani horko - místo Mladá Boleslav. Termín zafixovat pro další roky, ať je samozřejmostí.

Dle dohody pořádat VÝLET, který bude mít vždy svého gestora, ten bude zodpovědný za atraktivní program a vybere  sponzorské prachy, aby vstupné na jednoho spolužáka nepřesáhlo 600 Kč.

Pra jaro/léto 2006 to bude téma Ladův kraj.

Gestor: Boro

Sponzoři: Votava,Junek, Šolc,Borovička a jejich firmy nebo manželky. Nebráníme se i dobrovolníkům.

Návrh program bude přednesen na únorové schůzi buňky a konzultován s MB.

Je zde jedna formální změna k přístupu na takovou akci: Je to dobrovolné,demokraticky centralizované, aby akce mohla být připravena a předpokládá se aktivita ostatních v další akci, která bude opět respektována co do obsahu a místa.

Jinými slovy. Dostaneš program, přihlášku a je to.A je to osvědčený model Sdružení osad Hrusice, který funguje více než 35 let.Pro nás specifikum-střídá se Praha a MB.

Schůze byla slavnostně ukončena varovným výstřelem hlídky POLICIE na Vinohradské třídě, takže známé duo Šolc,Rychlý tu tramvaj nepřevrhli a Rychlouš nemá pacienty.

Zápis ověřili: pan Prasátko, majitel restaurantu U tří prasátek

                   major Dřina, velitel zásahu na Vinohradské

                   pan Fanda, fotoreportér a známý lhář ( to není pravda - pozn. vydavatele )

 dne 30.11.2005 sepsal Boro von Hrusice Wald ve spisech STB vedený zkráceně Boro.