Úvod stránek

 

Pravidla hry Petanque - verze krušnohorská.

Detailní pravidla hry Krušnohorský petanque.

 

 

Úplná pravidla hry Krušnohorský pétanque.

 

čl.1. Pétanque mohou proti sobě hrát : jeden hráč proti jednomu (tete a tete) -  každý hráč má čtyři koule, nebo dvě družstva po 2 hráčích (doublettes) - každé hráč má 2 koule

čl.2. Pétanque se hraje s koulemi schválenými Federací Dobrovolných Krušnohorských Petanguistů ( F.D.K.P. ) nebo F.I.P.J.P.

čl.3. Koule musí být bakelitové ( výroba v NDR ). Čtyři koule v barvě černé, čtyři pak neurčitá červeň. Výjimečně jsou ke hře povoleny koule ocelové, protože výroba bakelitu v Německé demokratické republice byla dočasně pozastavena. Nepřípustná je hra s plastovými koulemi, které jsou nafouknuty vodou.

čl.4. Každý hráč, či družstvo používá koule jedné barvy.

čl.5. Cíl (čili prase, nebo but, cochonette, košonek, šošonek ) může být z plastu ( plastmasy ), či ze dřeva. Průměr musí být mezi 25 až 35 mm, nebo i jiný. Barevný nátěr je povolen.

čl.6. Cíl – prase se umístí do středu čtverce z motouzu, provazu či provázku. Provázek se v rozích čtverce fixuje hřebíky, kolíky, klůcky a podobně. Čtverec mívá rozměr cca 1,2 x 1,2 m.

čl.7. Startovní čára se umístí ve vzdálenosti cca 10 kroků od kraje čtverce s umístěným prasetem. Čára může být tvořena latí, provázkem, prknem ( pozor na hřebíky ), gumovou hadicí, nebo může být jen tak dohodnuta.

čl.8. Koule mohou být hráči vrhány, kutáleny i házeny.

čl.9. Hráč před hodem koulí stojí za čárou a neměl by čáru před odhodem přešlápnout.

čl.10. Zápas se hraje do dosažení 15-ti bodů jednou stranou. Zpravidla se hraje jeden set, při dostatku času může být hráno i na dva, tři, čtyři ... vítězné sety.

čl.11. Za bod se považuje každá koule, která je po ukončení hry blíže k praseti, než první nejbližší koule soupeřova a je uvnitř čtverce.

čl.12. Za bod se považuje „ťuk“ hozené koule do prasete a to i když prase bylo jiným hráčem dříve vyraženo ze čtverce.

čl.13. Za bod se považuje „ťuk“ hozené koule do koule soupeře ( do koule jiné barvy ).

čl.14. Jedním hodem lze tedy docílit několika bodů, je-li trefeno postupně více koulí soupeře.

čl.15. Hráči ( družstva ) se při házení koulí střídají.

čl.16. Házet začíná hráč ( družstvo ), které prohrálo „stříhání“, či jiné losování.

čl.17. Až hráči ( družstva ) postupně odhází všechny koule ( 8 ks ), přemístí se po hřišti ke čtverci, aby zjistili stav koulí ve čtverci umístěných a jejich vzdálenosti od prasete ( viz. čl. 10 ). Pokud není ve čtverci žádná koule, není co řešit. Je-li ve čtverci více koulí, měří se jejich vzdálenost od prasete ( a to i prasete ze čtverce vyraženého ) metrem, travním stéblem, provázkem, chodidly nebo odhadem.

čl.18. Pokud se dvě koule přináležící každá jednomu hráči ( družstvu ) nacházejí ve stejné vzdálenosti od prasete, řeší se situace operativně.

čl.19. Počítáním „ťuků“ a bodů za koule umístěné ve čtverci se svěří je pověřen zvolený rozhodčí – tzv. hlavní rozhodčí ( může jím být nehrající přítomná osoba, kolemjdoucí a podobně ). Pomocnými rozhodčími jsou pak všichni hráči.

čl.20. V případě, že není možno zvolit hlavního rozhodčího, jsou pak hlavními rozhodčími všichni přítomní. Hlavní slovo má nejhalasnější přítomný.

čl.21. Proti rozhodnutí hlavního, pomocného rozhodčího, či nejhalasnějšího přítomného není odvolání.

čl.22. Výměna hráčů v průběhu hry není možná.

čl.23. Hráči i diváci se vyzývají k chování, jež je v mezích pravidel fair - play. Při incidentech hráčů jim hrozí nemalé postihy ...

čl.24. Po hře je vhodné umýt si ruce mýdlem, hrozí nákaza žloutenkou.

 

 

Předseda Krušnohorských hráčů petanque s. Brudmich

Předseda Krušnohorských hráčů petanque s. Brudmich

 

Koupím "bakelitové" koule na petanque vyrobené v bývalé NDR. Jen sada 8 ks.

nabídněte na tel. 604 64 99 97

 

 

Úvod ke hře    Popis hry    Olympiáda    Pravidla hry    Názorné příklady   

 

NAHORU

 

 

Ať žije družba

 

 

Odkazy jinam

Historické fotografie Kadaň

 

Upoutávka - Ručně modelovaná keramika Blanka

 

Ukázka z díla

 

Kontakt na autora stránek ( opiště text ) - jv@aktualita.cz

 

Domovská stránka